THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 08:31

Việt Nam không còn nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ ban hành Báo cáo về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ" (gọi tắt là Báo cáo). Theo Báo cáo, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ, ngày 10/11/2022.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 11 tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở ba tiêu chí về: Thặng dư thương mại song phương với Mỹ; Thặng dư cán cân vãng lai; Can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.

a

Trong Báo cáo kỳ này, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 7 nền kinh tế vào Danh sách giám sát, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc). Thuỵ Sĩ vẫn vượt ngưỡng cả 3 tiêu chí nêu trên và Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện tiếp xúc và phân tích nâng cao. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 – 6/2022.

Liên tiếp trong 2 kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng 1 tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hoá và dịch vụ với Mỹ (thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt mức 105 tỉ USD, vượt ngưỡng 15 tỉ USD), do đó đã được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra khỏi danh sách giám sát.

Đ. Thọ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh