Vĩnh Long: 6 tháng đầu năm tạo việc làm mới cho 15.668 lao động

10:44 - 20/07/2019

Đây là số liệu được báo cáo tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 trên lĩnh vực lao động, việc làm.

Sàn giao dịch việc làm thường xuyên được tổ chức.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm cho biết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Long đã chủ động bám sát chương trình công tác, kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, đào tạo nghề.

 Theo đó, tỷ lệ lao động chuyên môn kỹ thuật đạt 68,99%; giải quyết việc làm đạt 78,34%. Tuyển sinh đào tạo nghề cho 15.535 người, đạt 47,08% so với kế hoạch năm.

 Trong đó, đào tạo nghề cho 1.658 lao động nông thôn, đạt 24,86% kế hoạch năm. Góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh 68,99%, đạt 43,7 % so với kế hoạch, trong đó qua đào tạo nghề 48,02%, đạt 48,83 % so với kế hoạch.

Tạo việc làm mới cho 15.668 lao động, đạt 78,34% so với kế hoạch, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 773 lao động, đạt 48,01% so với kế hoạch.

Người lao động tìm kiếm thông tin trên mạng.

Thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm góp phần tích cực cho công tác giải quyết việc làm cho người lao động, kết nối, cung cấp thông tin thị trường lao động là "cầu nối" hữu hiệu giữa doanh nghiệp và người lao động.

Các phiên giao dịch việc làm đã được đa dạng, phong phú về hình thức và cách thức tổ chức theo từng thời điểm cụ thể, so với loại hình Hội chợ việc làm trước đây, phiên giao dịch việc làm được tổ chức với tần suất nhiều hơn, các phiên giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng; bên cạnh đó còn phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề như: giải quyết việc làm bán thời gian; giải quyết việc làm cho lao động đã về nước sau khi tham gia xuất khẩu lao động; giải quyết việc làm sau Tết; giải quyết việc làm cho thanh niên; giải quyết việc làm trực tuyến; giải quyết việc làm cho lao động phổ thông; việc làm - xuất khẩu lao động lồng ghép Hội chợ xúc tiến thương mại của tỉnh; giải quyết việc làm trực tuyến cho lao động Hàn Quốc và Nhật Bản,…

Bên cạnh đó, việc tiếp tục tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng được quan tâm. Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở đã triển khai áp dụng mô hình "Một điểm đến" trong tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tiếp nhận đăng ký thất nghiệp.

Thời gian qua, đã có 318 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng thông qua sàn giao dịch việc làm. Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3.995 người. Có 1.200 lao động được tư vấn về lĩnh vực lao động việc làm, xuất khẩu lao động và học nghề, 68 lao động đăng ký tìm việc làm ngoài nước và 380 lao động trong nước.

Theo đó, nhằm mục tiêu phát triển Trung tâm Dịch vụ việc làm trong lĩnh vực giải quyết việc làm, đào tạo, an toàn - vệ sinh lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, định hướng của Trung tâm thời gian tới là: Đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch việc làm thông qua các phiên giao dịch tại chỗ và các phiên giao dịch lưu động, ngày hội việc làm tại địa phương dựa trên tình hình thực tế của lao động, khai thác tốt dữ liệu cung - cầu lao động chủ yếu tại các khu vực đông người lao động. Hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp trong việc khai thác thông tin tuyển dụng. Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối bằng nhiều hình thức như: Trực tiếp hoặc gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm, các website, điện thoại, tin nhắn… tạo thành mạng lưới bao phủ trên toàn tỉnh. Xây dựng mô hình làm việc một điểm đến giúp người lao động thuận tiện khi đến liên hệ các dịch vụ tại Trung tâm. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm đưa người lao động trở lại thị trường lao động sớm nhất.

Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các TTHC và tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC. Tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng theo chương trình của Bộ LĐ-TB&XH đi làm việc điều dưỡng tại Cộng hoà Liên bang Đức.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách pháp luật lao động cho người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại các địa phương.

Duy trì thực hiện mô hình giải quyết việc làm ban thời gian và việc làm mùa vụ. Tiếp tục tuyển sinh các lớp đào tại nghề, ngoại ngữ và huấn luyện an toàn lao động. Mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo trong tỉnh để dạy nghề cho lao động thất nghiệp.

Cần phải kịp thời cập nhật tình hình biến động lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động.

HẢI LINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›