THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 05:35

Vĩnh Phúc cấm dạy thêm ở cấp tiểu học

Đó là một trong những nội dung của Thông báo số 78 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kết luận của Giám đốc Sở này tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuyên môn học kỳ I năm học 2021-2022.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học dưới mọi hình thức, nghiêm cấm giáo viên các trường tiểu học giao bài tập về nhà cho học sinh. Yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên các trường tiểu học biết và thực hiện đúng qui định. Nếu giáo viên vi phạm và nhà trường để giáo viên vi phạm qui định này, đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lí nghiêm.

Vĩnh Phúc nghiêm cấm dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học dưới mọi hình thức. Ảnh minh họa

Vĩnh Phúc nghiêm cấm dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học dưới mọi hình thức. Ảnh minh họa

Đối với công tác chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Sở về công tác chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy các môn học ưu tiên đảm bảo các nội dung trọng tâm, cốt lõi đạt hiệu quả cao, đồng thời không gây quá tải (đặc biệt đối với học sinh tiểu học); ưu tiên thực hiện kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp, sớm kết thúc Học kỳ I và chuyển sang dạy chương trình học kỳ II.

Chủ động xây dựng bài giảng online, phát động phong trào thiết kế bài giảng điện tử và tích cực tham gia cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử làm nguồn tư liệu giảng dạy trong ngành để chủ động sẵn sàng chuyển từ dạy trực tiếp sang dạy trực tuyến. Các nhà trường yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy (giáo án) để tổ chức giảng dạy hiệu quả, đảm bảo học sinh nắm vững các nội dung trọng tâm, cốt lõi ngay trong tiết học trên lớp. Không dạy các nội dung tinh giản, nội dung kiến thức không thuộc phạm vi đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung nâng cao.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh từ tiểu học, THCS đến THPT chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc đến giáo viên không để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan ngoài nhà trường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. Nếu để lây lan dịch bệnh trong học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường do nguyên nhân chủ quan, lơ là của đơn vị thì Hiệu trưởng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND các huyện, thành phố ban hành các văn bản, chính sách phòng, chống dịch bệnh kịp thời, linh hoạt, thống nhất trong các nhà trường trên địa bàn quản lý. Thực hiện nghiêm nguyên tắc lớp cách ly với lớp, tuyệt đối không để học sinh lớp này sang lớp khác trong mọi trường hợp.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh