THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2021 04:54

Vùng Đông Nam bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất

(Dân sinh) - Vùng Đông Nam bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất, xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/ tháng, theo Tổng Cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Theo đó, thu nhập bình quân 1 người /1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt 4,230 triệu đồng, giảm 2% so với năm 2019.

Trong đó, thu nhập bình quân 1 người /1 tháng ở thành thị đạt 5,538 triệu đồng, cao gấp 1,6 lần khu vực nông thôn với 3,480 triệu đồng. Nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân 1 người/1 tháng năm 2020 đạt 9,108 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, với mức thu nhập đạt 1,139 triệu đồng.

Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam bộ với 6,023 triệu đồng/ 1 người /1 tháng, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc với 2,745 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng.

Cũng trong năm 2020, chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước đạt 2,89 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 13% so với năm 2018.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020 là năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, nên mức chi tiêu này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước.

Cụ thể, chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với năm 2016. Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng, trong khi các hộ nông thôn là 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần.

Vùng Đông Nam bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất, xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/ tháng.

Trong khi đó, vùng Trung dung miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất, tương đương 2,1 triệu đồng/ người/ tháng.

Ngoài ra, chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với năm 2018, trong khi vùng Đông Nam bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

Đặc biệt, trong chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình năm 2020 thì chi cho đời sống chiếm tỷ lệ cao.

Cụ thể, chi cho đời sống bình quân 1 người/1 tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong khi đó chi cho ăn uống bình quân đầu người 1 tháng chỉ xấp xỉ 1,69 triệu đồng.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh