Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống gia đình ở Phú Yên

16:19 - 30/04/2017

Nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản số 69/KH-UBND để đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

                         Đoàn kết xây dựng gia đình hạnh phúc

Chương trình này sẽ được thực hiện từ tháng 5/2017. Để đạt được mục tiêu, phải đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội, của gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc. Chú trọng nội dung phổ biến Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan trong công tác tuyên truyền đạo đức, lối sống trong gia đình.

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chức năng của gia đình, vai trò của người chồng, người vợ, ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình; nâng cao kỹ năng ứng xử của các thành viên, chống bạo lực gia đình, giúp từng gia đình nhận thức được sự bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến lạc hậu về trọng nam, khinh nữ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn liền với gia đình văn hóa.

HÀ ĐẠO

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›