CHỦ NHẬT, NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2022 08:13

Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2022-2024 do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ.
Dự án góp phần nâng cao nhận thức và vận động chính sách thúc đẩy thay đổi giới và chuẩn mực xã hội.

Dự án góp phần nâng cao nhận thức và vận động chính sách thúc đẩy thay đổi giới và chuẩn mực xã hội.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực của nhà cung cấp trong việc cung cấp các dịch vụ điều phối cho nạn nhân bị bạo lực thông qua việc xây dựng cơ chế điều phối rộng khắp thành phố và các quy trình hoạt động tiêu chuẩn để giải quyết các trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, cải thiện giao thông để đảm bảo an toàn và đáp ứng cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng và thiết bị trong ứng phó, phòng ngừa và phục hồi sau Covid-19. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách về lập kế hoạch, ngân sách và bình đẳng giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Dự án được thực hiện tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố từ năm 2022-2024, với tổng kinh phí 2,59 tỷ đồng.

Kết quả chủ yếu của dự án bao gồm: tăng cường cung cấp đa ngành các dịch vụ về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; phòng ngừa bạo lực, giới và thay đổi chuẩn mực xã hội hiệu quả hơn; truyền thông đa ngành dựa trên bằng chứng, nâng cao nhận thức và vận động chính sách thúc đẩy thay đổi giới và chuẩn mực xã hội. Dự án cũng sẽ hỗ trợ phụ nữ trong các cộng đồng gặp rủi ro và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai được tiếp cận với thông tin, nguồn lực, dịch vụ và kỹ năng sinh tồn... để giảm tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội do đại dịch Covid-19.

UBND thành phố giao Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với các đơn vị tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích, đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra...

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh