CHỦ NHẬT, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2021 01:22

Xe mua trả góp, dùng giấy tờ gì để tham gia giao thông?

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

 

 

 
Tôi mua xe trả góp nên không được giữ giấy đăng ký xe. Nếu giấy đăng ký xe của tôi ngân hàng giữ thì tôi phải dùng giấy tờ gì thay thế để tham gia giao thông ?
Bạn đọc Quách Thạnh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

 

 

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn VũĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Khoản 1 Công văn 8601/VPCP-CN ngày 15/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông cho tổ chức tín dụng quy định:
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Hai loại giấy tờ trên thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông, nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.
Như vậy, theo trường hợp của bạn, khi mua xe trả góp và giấy đăng ký xe của bạn do ngân hàng giữ thì bạn được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký xe để tham gia giao thông, kèm theo đó phải có bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh