THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 08:39

Xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022

Ngày 21/9/2022, tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch hội đồng và bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Phó chủ tịch thường trực hội đồng chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh họp hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Toàn cảnh họp hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Sau gần 4 tháng triển khai, qua 2 vòng xét chọn (vòng 1 từ cơ sở, các trường lựa chọn, giới thiệu; vòng 2 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xét chọn hồ sơ từ các cơ sở, các trường đề nghị). Đến thời điểm xét chọn vòng 3, đơn vị thường trực đã nhận được 153 hồ sơ hợp lệ từ các tỉnh, thành xét chọn tuyên dương, trong đó: 137 sinh viên, 16 học sinh; 119 em là người kinh, 34 em người dân tộc thiểu số; 99 nam, 54 nữ.

Bà Trần Minh Huyền cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 5/4/2022 về việc ban hành Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu, việc xét chọn tuyên dương tổ chức thường niên 1 năm/ lần; đồng thời, Tổng cục cũng đã tổ chức hướng dẫn xét chọn bài bản, khoa học từ cấp trường, cấp tỉnh (Sở) đến cấp toàn quốc, với các tiêu chuẩn xét tuyên dương yêu cầu cao và toàn diện, với hai tiêu chuẩn: kết quả học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống.

Các em có kết quả học tập xuất sắc với điểm học trung bình năm học đạt từ 3,6/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc đạt từ 9,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế và phải đạt một trong các tiêu chí (có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trở lên hoặc có sáng kiến trong học tập, lao động, lao động có giá trị áp dụng hoặc có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế hoặc đạt giải nhất, nhì ba các kỳ thi cấp tỉnh); kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống đạt loại xuất sắc hoặc 90 điểm trở lên, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện…

Với tinh thần trách nhiệm, đơn vị thường trực đã phân công tổng hợp, rà soát và họp nhiều lần để đưa ra báo cáo và danh sách tham mưu cho hội đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu thành viên Hội đồng đã rà soát danh sách đề nghị xét chọn từ các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi về. Hội đồng đã tập trung thảo luận, đánh giá từng học sinh, sinh viên cụ thể với tinh thần công tâm, trách nhiệm để xét chọn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Năng Khánh, Chủ tịch Hội đồng xét chọn nêu rõ: "Đơn vị thường trực đã chuẩn bị hồ sơ hợp lệ là những học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu và lập danh sách. Các thành viên hội đồng sẽ rà soát, thảo luận và lựa chọn đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo Quy chế Tuyên dương đã được ban hành".

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, các vòng trao đổi, thảo luận Hội đồng xét chọn đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn danh sách học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Đây là hoạt động hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xét chọn và tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương trong học tập, đạo đức lối sống; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Phương Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh