CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 06:16

Xin ý kiến nhân dân về Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021

(Dân sinh) - Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Công văn số 113/KHLĐ-QLKH giới thiệu 1 công trình khoa học đề nghị Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021.

Thực hiện Công văn số 3138/BKHCN -TĐKT ngày 10/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6, ngày 29/10/2019, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 640/VP-TĐKT về việc đề xuất các tập thể, cá nhân có công trình khoa học có giá trị để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ gửi Viện Khoa học Lao động và Xã hội; ngày 24/3/2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Công văn số 113/KHLĐ-QLKH giới thiệu 01 (một) công trình khoa học đề nghị Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, cụ thể:

Tên công trình:

"Giải pháp đào tạo liên kết giữa các trường dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh miền Đông Nam bộ".

Mã số: CB 2015 - 04 - 03

Họ và tên tác giả: Tiến sĩ Bùi Văn Hưng

Ngày, tháng, năm sinh: 2/12/1978; Quốc tịch: Việt Nam

Cá nhân tham gia: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng; Tiến sĩ Bùi Văn Hồng; Thạc sĩ Trần Viết Phú; Kỹ sư Ngô Bá Tôn.

Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện: Tháng 1/2015 đến tháng 12/2015.

Công trình đã được Hội đồng khoa học Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua; áp dụng có hiệu quả tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II và công bố trên Tạp chí Khoa học dạy nghề số: 28 + 29 (tháng 1 + 2/2016).

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 8/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về thủ tục, hồ sơ trước khi trình xét khen thưởng cấp Nhà nước phải lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông để lấy ý kiến nhân dân về công trình "Giải pháp đào tạo liên kết giữa các trường dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh miền Đông Nam Bộ" đề nghị Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 6, năm 2021, trước khi trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Mọi phản ánh gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, điện thoại 0243 8243 992 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn).


PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh