(Dân sinh) - Năm 2020, số người chết do tai nạn giao thông là 6.575, giảm so với các năm trước, nhưng vẫn ở mức cao.

Xử lý 4.000.000 trường hợp vi phạm giao thông trong năm 2020 - Ảnh 1.

 

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

20/01/2021