THỨ BA, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023 04:57

Yên Bái: 8 tháng giải quyết việc làm cho 17.184 lao động

Trong tháng 8/2023, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 1.785 lao động, tính chung 8 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 17.184/19.500 lao động, đạt 88,1% kế hoạch.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái, trong tháng 8/2023, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 1.785 lao động; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 977 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 191 người, xuất khẩu lao động 18 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 599 người.

Tính chung 8 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 17.184/19.500 lao động (đạt 88,1% kế hoạch, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022); trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 8.458 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 1.742 người, xuất khẩu lao động 268 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 6.716 người.

 Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 17.184/19.500 lao động, đạt 88,1% kế hoạch.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 17.184/19.500 lao động, đạt 88,1% kế hoạch.

Số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 349, với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 5,03 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 7 người, với số tiền 40,5 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 385 người.

Tính chung 8 tháng, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 2.591 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là 39,84 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 26 người, với số tiền 143,5 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 2.709 người.

Về công tác đào tạo nghề, tháng 8/2023 đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 3.088 người; trong đó: Cao đẳng 271 người, trung cấp 913 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 1.904 người (trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 780 người).

Tính chung 8 tháng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 15.471/18.000 người (đạt 86% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2022); trong đó: Cao đẳng 823 người, trung cấp 2.204 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 12.444 người (trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 1.463 người; gồm nghề nông nghiệp là 630 người và nghề phi nông nghiệp là 833 người).

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh