THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 02:28

Yên Bái đặt mục tiêu giảm hơn 4.000 hộ nghèo trong năm 2021

(Dân sinh) - Mục tiêu kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2021 so với 2020 là 2,05% (giảm 4.382 hộ, trong đó vận động có ít nhất 305 hộ tự nguyện thoát nghèo); phấn đấu không còn hộ nghèo có đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-TU thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021 - Ảnh 1.

Mục tiêu kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2021 so với 2020 là 2,05% (ảnh mh).

Mục tiêu tổng quát nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, các chương trình đào tạo nghề, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động là hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu cụ thể sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2021 so với năm 2020 là 2,05% (giảm 4.382 hộ, trong đó vận động có ít nhất 305 hộ tự nguyện thoát nghèo); phấn đấu không còn hộ nghèo có người là đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng.

Theo đó, Tỉnh ủy Yên Bái đề ra các nội dung trọng tâm cần thực hiện. Đặc biệt sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo. 

Nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo; tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giảm nghèo.

Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục phân công 51 ban, sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể có liên quan trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 1.072 hộ nghèo tại 59 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã có thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo trong năm 2021 để góp phần bổ sung, tăng cường nguồn lực và nâng cao tính bền vững của hoạt động giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh