THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 05:14

Yên Bái giải quyết việc làm cho 10.978 lao động

Trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho 10.978 lao động, đạt 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trong tháng 5/2022, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 2.928 lao động, trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 1.167 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 238 người, xuất khẩu lao động 10 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 1.513 người.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho 10.978 lao động, đạt 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho 10.978 lao động, đạt 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.978 lao động, đạt 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ, trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 5.495 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 828 người, xuất khẩu lao động 18 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 4.637 người.

Công tác quản lý bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm. Trong tháng 5/2022, giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 295 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 4,2 tỷ đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 380 người.

Tính chung 5 tháng, tỉnh Yên Bái giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 1.355 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 21,7 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 5 người, với số tiền 31,5 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.409 người.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh