Yên Bái: Mở 403 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

18:51 - 19/03/2019

Năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho 41.182 người, trong đó có 32.500 lao động nông thôn (LĐNT).

 

Đào tạo nghề điện dân dụng tại huyện Lục Yên (Yên Bái).


Tính đến cuối năm 2018, từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động dạy nghề của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, hoạt động truyền nghề, tự học nghề... toàn tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho 41.182 người, trong đó có 32.500 LĐNT tham gia học nghề với nhiều đối tượng ưu tiên như: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo, người bị thu hồi đất. Đặc biệt, 8.618 là dân tộc thiểu số và 1.682 người thuộc hộ nghèo đã được đào tạo nghề. 

Đến thời điểm hiện nay, Yên Bái đã mở được 403 lớp đào tạo nghề cho LĐNT theo Đề án 1956 với số LĐNT được học nghề là 11.482 người. Trong đó, 77,9% lao động được đào tạo các nghề nông nghiệp, còn lại là các nghề phi nông nghiệp. Đã có 10.170 người (chiếm 88,6%) LĐNT được hỗ trợ đào tạo có việc làm sau khi học nghề. Những người sau khi học nghề tiếp tục làm việc với năng suất và thu nhập cao hơn trước. Chất lượng LĐNT có tay nghề cao ngày càng tăng đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động nông nghiệp của tỉnh giảm từ 69,44% (năm 2015) xuống còn 66,90% (năm 2017), góp phần xóa đói giảm nghèo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

HÒA THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›