THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2021 07:17

Yên Bái: Tăng cường cải thiện an toàn lao động tại các khu công nghiệp

Thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ở Yên Bái đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ cho NSDLĐ và NLĐ làm việc tại các KCN, tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp.
Yên Bái: Tăng cường cải thiện an toàn lao động tại các khu công nghiệp  - Ảnh 1.

Đáp ứng các điều kiện đảm bảo ATVSLĐ trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động

Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lao động, Ban quản lý KCN Yên Bái thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Sau thời gian dài nỗ lực quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trong tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác này ngay tại cơ sở.

Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước 03 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 632ha, bao gồm: KCN phía Nam, KCN Âu Lâu và KCN Minh Quân. Đến nay đã thu hút 46 dự án đầu tư vào các KCN, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.162,287 tỷ đồng, trong đó có 28 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh với hơn 3.800 lao động, dự kiến đến hết năm 2019 số lao động trong các KCN sẽ tăng lên trên 4.500 lao động.

Để đẩy mạnh ATVSLĐ trong các KCN, một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về ATLĐ cho NLĐ và NSDLĐ nhằm giúp NLĐ, cán bộ quản lý nắm vững các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động. Theo đó, trong năm 2018 Ban Quản lý các KCN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ cho NSDLĐ và NLĐ làm việc tại các KCN, tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho trên 2.500 lượt người làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ và NLĐ tại các doanh nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho trên 3.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN; Quan trắc môi trường lao động đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi cho hơn 100 lao động.

Đến thời điểm này, hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ ngày càng hoàn thiện; các hoạt động thông tin, truyền thông, việc áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bằng công nghệ mới, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và NLĐ ngày càng được quan tâm thực hiện. Đồng thời, xác định cải thiện môi trường làm việc vừa là trách nhiệm đối với NLĐ vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, các đơn vị đã sớm thành lập tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân. Đồng thời quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các xưởng sản xuất; xây dựng đầy đủ các quy trình vận hành, làm việc an toàn và được áp dụng riêng đối với mỗi khu vực làm việc. Cùng với đó, các doanh nghiệp thực hiện treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn ATVSLĐ tại mỗi bộ phận để luôn nhắc nhở NLĐ chủ động thực hiện, hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn... Hàng năm, công đoàn các KCN đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện công tác ATVSLĐ. Thông qua những việc làm đó đã góp phần kiềm chế tai nạn, bệnh tật liên quan đến NLĐ; nhận thức của các cấp, ngành, NSDLĐ và NLĐ về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ đã có chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, những năm gần đây, các doanh nghiệp trong KCN chưa để xảy ra tình trạng TNLĐ, BNN, cơ bản đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đời sống vật chất tinh thần của NLĐ cũng được cải thiện rõ rệt, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

Hưởng ứng Lễ phát động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019” do UBND tỉnh phát động, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp với công đoàn các KCN tỉnh tổ chức Lễ mít tinh với sự tham gia của gần 500 đoàn viên, công nhân lao động thuộc 12 doanh nghiệp trong các KCN. Tại sự kiện này, Ban quản lý đã trao 48 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Trao quyết định hỗ trợ vốn vay từ Quỹ “Tấm lòng vàng” cho 08 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tự tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình; Thăm hỏi động viên 02 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi động viên 02 tổ sản xuất; Phối hợp với bệnh viện giao thông vận tải khám sức khỏe miễn phí cho 50 công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp phía Nam. Các hoạt động này đều nằm trong nỗ lực tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động sản xuất, thể hiện sự quan tâm chăm sóc, sự gắn bó mật thiết với người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN xác định việc tổ chức thực hiện tốt công tác ATVSLĐ là việc làm thiết thực nhằm giảm thiểu nguy cơ TNLĐ, BNN, phấn đấu trong năm 2019 và những năm tiếp theo không có vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN cam kết tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện về công tác ATVSLĐ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ. Hàng năm, Ban quản lý sẽ cập nhật thông tin, phổ biến luật pháp và hướng dẫn các biện pháp ATVSLĐ đến NLĐ cũng như NSDLĐ. Chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình sản xuất theo đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; Tổ chức đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; Chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định đối với các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;

Đồng thời, công đoàn các KCN sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền để NLĐ cũng như NSDLĐ nâng cao nhận thức về chế độ, chính sách, kiến thức, kinh nghiệm hoạt động ở lĩnh vực ATVSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về ATVSLĐ; điều tra, xử lý tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật; phát động phong trào thi đua “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc.

Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với việc thực hiện các quy định về công tác ATVSLĐ đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong các KCN. Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về công tác ATVSLĐ.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh