Yên Bái: Thu ngân sách vượt 2.900 tỷ đồng

07:55 - 04/02/2019

Năm 2018 lần đầu tiên thu ngân sách tỉnh Yên Bái vượt con số 2.900 tỷ đồng, hoàn thành xuất sắc mục tiêu phấn đấu của tỉnh. Năm 2019, tỉnh HĐND tỉnh Yên Bái giao thu đạt 3.000 tỷ đồng, mục tiêu phấn đấu tăng thu đạt 3.150 tỷ đồng trở lên.

 

Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, năm 2018, thu ngân sách của tỉnh Yên Bái đạt được kết quả ấn tượng, vượt dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu của Trung ương và tỉnh giao với số thu ngân sách là 2.909,8 tỷ đồng, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao.

Mặc dù thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng lớn đến một số nguồn thu ổn định, nhiều nguồn thu còn gặp khó khăn, song kết quả thu ngân sách đạt được năm 2018 đã lần đầu tiên vượt con số 2.900 tỷ đồng và tăng 2,4 lần so với 5 năm trước. Các đơn vị được giao dự toán đã có rất nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo về tiến độ hoàn thành dự toán, nhất là các địa phương được giao bổ sung dự toán vào thời điểm cuối năm.

 

Lần đầu tỉnh Yên Bái thu ngân sách vượt 2.900 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Yên Bái đã hoàn thành dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao trước 51 ngày; 9/9 địa phương đã hoàn thành dự toán tỉnh giao là 2.218 tỷ đồng; kết thúc năm 2018, 8/9 địa phương đã hoàn thành và vượt dự toán phấn đấu của tỉnh 2.900 tỷ đồng.

Một số địa phương đã hoàn thành dự toán tỉnh giao trước thời hạn như: Văn Yên, Yên Bình, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu; hoàn thành vượt dự toán phấn đấu như Yên Bình vượt 3%, Văn Yên 1%. Những đánh giá trên là sự ghi nhận xứng đáng của lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối với những kết quả đột phá trong công tác thu ngân sách của tỉnh năm 2018.

Đạt được kết quả nêu trên, trong năm qua ngành Thuế Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế…

Kết quả, năm 2018 đã thực hiện 282 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9,4 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 8,6 tỷ đồng, bằng 91,4% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Năm 2018, đã đôn đốc thu nợ đọng được 62,5 tỷ đồng, đạt 86% tổng số tiền thuế nợ có khả năng thu thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, tổ chức thu thập thông tin 578 người nợ thuế phục vụ cho công tác cưỡng chế, 283 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền thu được 21,5 tỷ đồng...

Năm 2019, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách toàn tỉnh là 2.240 tỷ đồng, HĐND tỉnh quyết nghị giao thu đạt 3.000 tỷ đồng, mục tiêu phấn đấu tăng thu đạt 3.150 tỷ đồng trở lên. 

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, chính vì vậy các đơn vị trong toàn ngành thuế Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế  và tỉnh Yên Bái trong đó, chú trọng các nhiệm vụ giải pháp đề xuất các giải pháp đối với UBND tỉnh Yên Bái về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước…

Chu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›