THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 08:00

Yên Bái: Tổng thu ngân sách đạt gần 3000 tỷ đồng

(Dân sinh) - Tính đến ngày 18/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.916,8 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu phấn đấu 3.615,9 tỷ đồng, trong những ngày cuối năm Cục Thuế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành căn cứ tình hình thu ngân sách 11 tháng, thực hiện rà soát, đánh giá lại chi tiết theo nguồn thu, sắc thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 18/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.916,8 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Trung ương, bằng 81% so với chỉ tiêu phấn đấu (lần 1), bằng 78% phấn đấu lần 2.

Yên Bái: Tổng thu ngân sách đạt gần 3000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến ngày 18/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.916,8 tỷ đồng

Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 207,8 tỷ đồng, bằng 85% dự toán Trung ương, bằng 67% so với chỉ tiêu phấn đấu. Thu cân đối đạt 1.722 tỷ đồng, bằng 104% dự toán Trung ương, bằng 87% so với chỉ tiêu phấn đấu lần 1; 85,9% phấn đấu lần 2 (Thu cân đối trừ thuê đất trả tiền một lần là 1.639,7 tỷ đồng, bằng 89% chỉ tiêu phấn đấu lần 2).

Thu xổ số đạt 24,1 tỷ đồng, bằng 97% dự toán Trung ương, bằng 89% so với chỉ tiêu phấn đấu. Thu tiền sử dụng đất đạt 963 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Trung ương, bằng 74% chỉ tiêu phấn đấu lần 1; 69% phấn đấu lần 2.

Thực hiện đến ngày 18/12/2020, về tổng thể đã có 07 địa phương hoàn thành dự toán gồm: thành phố Yên Bái 109%, thị xã Nghĩa Lộ 104%, huyện Văn Yên 118%, huyện Trấn Yên bằng 125%, huyện Yên Bình 115%, Trạm Tấu 103%, Mù Cang Chải 110%. So với chỉ tiêu phấn đấu lần 1 về tổng thể huyện Trấn Yên 108%, Mù Cang Chải 102%.

Để đạt chỉ tiêu phấn đấu 3.615,9 tỷ đồng, trong những ngày cuối năm Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành căn cứ tình hình thu ngân sách 11 tháng, thực hiện rà soát, đánh giá lại chi tiết theo nguồn thu, sắc thuế.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, nhằm đánh giá đúng khả năng nguồn, kịp thời nắm bắt những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu trên địa bàn, nhất là những năng lực sản xuất mới phát sinh, tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, động viên các đơn vị, cá nhân đã được thuê đất, trúng đấu giá nộp vào ngân sách theo thông báo của cơ quan thuế đảm bảo kịp thời.

Thường xuyên phối hợp với các ngành Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh và các cơ quan chức năng đôn đốc các nguồn thu phát sinh kịp thời nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 3.500 tỷ đồng, đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái cán mốc thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 158% so với dự toán pháp lệnh, bằng 109% chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao, tăng 12% so với năm 2018. Riêng số thu nội địa do Cục Thuế Yên Bái thực hiện đạt 3.258 tỷ đồng, bằng 161% dự toán, bằng 109% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 12,3% so với năm 2018.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh