THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2023 02:01

Yên Bái: Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 7/4/2022

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Tỉnh Yên Bái cho phép tất cả cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2, 3 (thuộc vùng xanh, vùng vàng, vùng cam) cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 7/4/2022.

Tỉnh Yên Bái cho phép tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2, 3 cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 7/4/2022.

Tỉnh Yên Bái cho phép tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2, 3 cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 7/4/2022.

Theo đó, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 699/UBND-VX ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Tất cả cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2, 3 (thuộc vùng xanh, vùng vàng, vùng cam) cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 7/4/2022. Đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa phương được phân loại cấp độ dịch mức độ 4 (thuộc vùng đỏ) cho trẻ mầm non tạm thời nghỉ học, học sinh và sinh viên học trực tuyến.

Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng F0, F1 được cách ly và cho nghỉ học theo hướng dẫn trong cuốn sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi bổ sung lần 2) theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp rà soát, bổ sung phương án đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn và phòng, chống bạo lực học đường khi tổ chức dạy học trực tiếp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái độ, kỹ năng để sớm thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn trường học.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học. Phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các điều kiện phục vụ Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 2/4/2022 của UBND tỉnh.

Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định. Cập nhật và hướng dẫn kịp thời về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói chung và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học nói riêng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo các cơ Sở Y tế triển khai các nội dung Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em đang đi học từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 2/4/2022 của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển khai công tác dạy học và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học; chú trọng công tác kiểm soát và tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn khi tổ chức dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp phụ huynh yên tâm khi cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trực tiếp.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của các địa phương, chủ động chỉ đạo phòng giáo dục và đạo tạo huớng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học bán trú 2 buổi/ngày hoặc học 1 buổi/ngày.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục tổ chức, chuẩn bị các điều kiện đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở các khu vực vùng cam trở lại trường học trực tiếp; tổ chức dạy và học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh