THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 07:35

Yên Bái triển khai chương trình nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng dân tộc thiểu số

(Dân sinh) - Nhằm tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các điều kiện dạy học có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Mông cho học sinh và và gìn giữ và phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các DTTS, nâng cao chất lượng dạy học tiếng DTTS trong Chương trình giáo dục phổ thông, tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông đến năm 2030.
 
Tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông đến năm 2030 (Ảnh MH)

Tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông đến năm 2030 (Ảnh MH)

Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025, triển khai tổ chức dạy học tiếng Mông tại các cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học vùng có đông học sinh là người dân tộc, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 5% học sinh DTTS ở các cấp học phổ thông được học tiếng DTTS; 100% cán bộ quản lý giáo dục các cấp (sở, phòng, trường) được bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý dạy học tiếng DTTS; tố chức các lớp tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa tiếng Mông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; đảm bảo đủ giáo viên dạy tiếng DTTS, trong đó: 80% giáo viên đạt trình độ chuân đào tạo theo quy định; 100% cán bộ quản lý giáo dục về dạy học tiếng DTTS được bồi dưỡng nâng cao năng lực…

Đến năm 2030 triển khai tổ chức dạy học tiếng Mông tại các trường phổ thông cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở vùng có đông học sinh DTTS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đảm bảo đủ giáo viên dạy tiếng DTTS, trong đó: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định; 100% cán bộ quản lý giáo dục về dạy học tiếng DTTS được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Để triển khai Kế hoạch thì các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: triển khai chương trình, sách giáo khoa và tài liệu dạy tiếng DTTS; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếng DTTS; nâng cao chất lượng dạy học tiếng DTTS; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về dạy học tiếng DTTS; thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào DTTS trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh