CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 04:16

Yên Bái triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.
Tỉnh Yên Bái triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh mh)

Tỉnh Yên Bái triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh mh)

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Yên Bái đề ra các chỉ tiêu về: chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học; công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý.

Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo.

Với mục tiêu đó thì các giải pháp chủ yếu là đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mói công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và yận động xã hội; triển khai thực hiện chính sách, phối hợp liên ngành, tăng cường trách nhiệm triển khai Kế hoạch…

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh