THỨ SÁU, NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2022 12:22

Yên Bái triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 8.050 lao động, đạt 41,30% kế hoạch, trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 4.328 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 590 người, xuất khẩu lao động 08 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 3.124 người, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội địa phương.

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Thời gian qua, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, công tác giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các ngành, các cấp quan tâm. Các chính sách xã hội và chính sách đối với người có công, gia đình thuộc diện chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, đời sống dân cư được duy trì; an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Tư vấn nghề và chế độ cho người lao động trong Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái

Tư vấn nghề và chế độ cho người lao động trong Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái

Tính chung 4 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 8.050lao động, đạt 41,30% kế hoạch, trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 4.328 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 590 người, xuất khẩu lao động 08 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 3.124 người. Số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 1.060 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 17,5 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 05 người, với số tiền 31,5 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.029 lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với tổng số là 31.474 đối tượng với kinh phí hỗ trợ là 14,669 tỷ đồng. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Toàn tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với kinh phí 99,389 tỷ đồng cho 63.650 đối tượng.

Giúp người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi

Từ đầu năm 2022, các chi nhánh ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tích cực như: Đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại địa phương, khai thác tốt nguồn vốn ngoài tỉnh, nguồn vốn điều hoà hệ thống; tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung nguồn vốn tín dụng để cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hoá xuất khẩu; đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về xử lý, thu hồi nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, hạn chế nợ xấu phát sinh.

Tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động.

Tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động.

Nhờ xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân duy trì việc làm, tạo việc làm, tỉnh Yên Bái đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng đến tất cả các điểm giao dịch xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần xây dựng, nhân rộng các mô hình sử dụng vốn tín dụng có hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích các thành phần kinh tế, các hộ dân mạnh dạn phát triển sản xuất kinh doanh để mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập.

Giai đoạn 2021-2022, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay khoảng 2.842 lượt dự án với tổng số vốn cho vay 188 tỷ đồng, qua đó giải quyết việc làm cho 3.842 lao động. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, các hộ vay thực hiện nghiêm túc việc trả lãi và trả nợ gốc đúng hạn. Tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn chính sách về lao động, việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần kết nối người lao động với với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động. Hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trọng điểm (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc) tiếp tục được duy trì và tăng cường quản lý.

Trong giai đoạn 2012-2020, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái đã tư vấn cho 102.462 lượt lao động. Nhờ thực hiện đa dạng các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm nên trong giai đoạn 2012-2020 toàn tỉnh đã có 170.212 lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm (bình quân mỗi năm giải quyết trên 18.900 lao động). Giai đoạn 2021-2022: dự kiến hỗ trợ tạo việc làm cho trên 41.600 lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp bình quân trên 6.600 người/năm.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái, thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ tạo việc làm như Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động; Quỹ quốc gia về việc làm; lồng ghép chính sách việc làm công trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội...phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 17.000 lao động. Cùng với đó là đẩy mạnh thu thập, cập nhật và phân tích thông tin thị trường lao động và thông tin về tình hình biến động, nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp nhằm cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm, học nghề.. giúp người lao động, nhất là lao động trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp…

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh