THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 12:42

Yên Bái triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 214 về thực hiện Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo cần khẩn trương trao đổi, thống nhất với các địa phương được giao phụ trách về danh sách cụ thể của các hộ nghèo sẽ được các cơ quan, đơn vị trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thoát nghèo năm 2021.

Yên Bái triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 - Ảnh 1.

Yên Bái triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 (Ảnh mh)

Tiến hành khảo sát, đánh giá, nắm bắt đặc điểm, nhu cầu của từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; khẩn trương ban hành, tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch giảm nghèo đảm bảo cụ thể, hiệu quả, khả thi.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2021 đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc như rà soát, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo, phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo...

Trên cơ sở đó, xác định biện pháp hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh việc hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện, cơ hội cho người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo...

Theo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2020, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là trên 15.300 hộ, chiếm tỷ lệ 7,04%, giảm trên 9.700 hộ nghèo, tương ứng với giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,52% so với năm 2019.

Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh là gần 18.300 hộ, tỷ lệ 8,37%, giảm trên 2.200 hộ tương ứng với trên 1,1% so với năm 2019.

Năm 2020 tỉnh đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững để duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Cùng với đó tỉnh đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở, mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh