THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 05:19

Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 7,66%

Nhờ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái giảm bình quân 7,66%, vượt 2,66% mục tiêu Trung ương giao.
Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 7,66%.

Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 7,66%.

Đến nay, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê tông đạt 100%, đạt mục tiêu chương trình. Số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 13/28 xã, đạt 46,42% so với mục Trung ương giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTG ngày 28/5/2022 là 28 xã, đạt 44,07% so với mục tiêu Chương trình 50% của 59 xã.

Số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 18/27 thôn (thuộc xã khu vực I, II), đạt 66,67% so với mục tiêu Trung ương giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 27 thôn, đạt 32,73 % so với mục tiêu Chương trình 50% của 55 thôn.

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 97,6/99% mục tiêu Chương trình; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5/90% mục Chương trình (vượt 3,5%). Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được nghe đài phát thanh đạt 99,4%/100% mục tiêu Chương trình.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Yên Bái phấn đấu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phấn đấu giảm trên 5%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm trên 7,5%, huyện Trạm Tấu giảm trên 6,5%.

Đặc biệt sẽ hỗ trợ cho gần 830 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không có nhà hoặc có nhà ở bị dột nát, hư hỏng; phấn đấu hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn (Theo quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đạt chuẩn nông thôn mới.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh