THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 05:00

Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp báo cáo việc giảm thuế giá trị gia tăng

(Dân sinh) - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp công bố công khai, rõ ràng về mức giá mới, sau khi đã giảm thuế giá trị gia tăng, tới người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và báo cáo bằng văn bản trước ngày 15/3/2022.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho hay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP, quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị định 15/2022/NĐ-CP), trong đó có hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, đối với danh mục hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, việc thay đổi mức thuế GTGT theo quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP có thể dẫn đến sự thay đổi thông tin về giá bán trong danh mục và doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công thương trước khi áp dụng (theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giảm thiểu các thủ tục hành chính, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp chủ động điều chỉnh thông tin về thuế và giá bán hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, để thực hiện theo quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp công bố công khai, rõ ràng về mức giá mới tới người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và báo cáo bằng văn bản tới cục trước ngày 15/3/2022 để phục vụ việc theo dõi, giám sát quản lý hoạt động về bán hàng đa cấp.

Trường hợp thay đổi các thông tin khác trong danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh