Ngành LĐ -TB&XH nhiều bứt phá, và dấu ấn của Tư lệnh Hành động Ngành LĐ -TB&XH nhiều bứt phá, và dấu ấn của Tư lệnh Hành động

(Dân sinh) - Theo ông Bùi Sỹ Lợi, nếu để nói một câu ngắn gọn về Bộ trưởng Đào Ngọc Dung - người “thiết kế” nên những thành công, đổi mới của ngành trong 4 năm qua - thì đấy là “hình ảnh một Tư lệnh Hành động!”. Khép lại năm 2019, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu thế tích cực, trong thành tựu chung, có đóng góp không nhỏ của Bộ LĐ- TB&XH. Với quyết tâm dù khó khăn cũng đạt và vượt, không lùi bất cứ chỉ tiêu nào, ngành LĐ-TB&XH đã đi qua 1 năm với nhiều thành công vượt trội, để hướng tới năm 2020 với nhiều mục tiêu cao hơn.