Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm tiền hỗ trợ Covid-19 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm tiền hỗ trợ Covid-19

(Dân sinh) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gửi bài viết