Đà Nẵng: Gần 3.460 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn

10:13 - 11/12/2019

Năm 2019 là năm đầu tiên TP Đà Nẵng thực hiện nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, áp dụng trong 2 năm (2019-2020).

Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.

Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.

Cụ thể, chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là 1.500.000đ/người/tháng trở xuống, khu vực nông thôn 1.300.000đ/người/tháng trở xuống. Theo đó, bằng các chính sách giải pháp hỗ trợ thiết thực, TP Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ cho 3.458 hộ vay vốn. Trong đó: 957 hộ nghèo, 1.061 hộ cận nghèo và 1.440 hộ mới thoát nghèo, với tổng doanh số cho vay 129.072 triệu đồng.

Thành phố cũng mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 47.193 người nghèo, với kinh phí 17.574 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 113 nhà ở với kinh phí 5.085 triệu đồng, sửa chữa 371 nhà ở với kinh phí 7.420 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp hàng tháng cho 3.961 đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ tiền điện cho 14.763 hộ nghèo; vận động hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, trợ cấp khó khăn cho hơn 22.000 lượt người, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng… Kết quả, đã giúp cho gần 84.000 lượt hộ, người nghèo được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 240 tỷ đồng (trong đó, dự kiến nguồn vận động gần 40 tỷ đồng).

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, thời gian qua, các ngành, đoàn thể và các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp và huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, rà soát đánh giá tác động các chính sách bảo lưu đối với hộ thoát nghèo, nâng mức hỗ trợ một số chính sách đối với hộ cận nghèo, trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019 như nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 70% lên 90%, mức hỗ trợ giáo dục từ 50% lên 90% đối với người thuộc hộ cận nghèo; tiếp tục bảo lưu chính sách về y tế, giáo dục đối với hộ thoát nghèo trong vòng 2 năm; huy động nguồn lực hỗ trợ Tết, trợ cấp khó khăn cho người nghèo, cận nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›