Đà Nẵng: Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp

10:33 - 22/09/2019

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện khảo sát thu thập tình hình quản lý, sử dụng và định hướng sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn thành phố.

Đợt khảo sát được thực hiện ở các doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực đang làm việc trong các doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ở các cấp trình độ, giai đoạn 2019 - 2021. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới cũng như định hướng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cung - cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, bám sát với định hướng phát triển của doanh nghiệp và phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lao động tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng.

Doanh nghiệp phỏng vấn lao động tại Sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 3/2019, trên địa bàn thành phố có 27.872 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đang hoạt động. Đợt khảo sát được áp dụng theo phương pháp tiếp cận, 10 điều tra viên được tập huấn phương pháp và nội dung khảo sát bằng công cụ bảng hỏi để tiến hành khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp khảo sát là 320 doanh nghiệp, trong đó 250 doanh nghiệp đóng gần 80% nguồn thuế cho thành phố năm 2018 và 70 doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 có 50 lao động trở lên. Kết quả, 190 doanh nghiệp đã cung cấp thông tin, trong đó có 144 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động (chiếm 75,78%), 46 doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng hoặc chưa có nhu cầu tuyển dụng (chiếm 24,21%) giai đoạn 2019 - 2021; 45 doanh nghiệp không thu được phiếu và 85 doanh nghiệp không lấy được thông tin do các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, mới đăng ký hoặc chuyển địa điểm mới,…

Đối với thực trạng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp tính đến 31/12/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn 50% số lao động đang làm việc tại 190 doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa có văn bằng, chứng chỉ. Cụ thể, số lao động đang làm việc tại 190 doanh nghiệp đã cung cấp thông tin là 95.861 lao động, trong đó: 44.475 lao động đã được đào tạo có văn bằng/chứng chỉ (chiếm 46,4%), số lao động chưa có văn bằng, chứng chỉ là 51.386 lao động (53,6%).

Ngoài ra, 138/190 doanh nghiệp cung cấp thông tin có nhu cầu tuyển dụng lao động trong 3 năm tới với 31.165 lao động, trong đó có 9 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 1.000 lao động; số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động từ 100 đến dưới 1.000 lao động là 34 doanh nghiệp và số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng dưới 100 lao động là 94 doanh nghiệp. Trong 190 doanh nghiệp cung cấp thông tin, có 57 doanh nghiệp có nhu cầu liên kết đào tạo.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›