Đà Nẵng: Quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

10:41 - 27/08/2019
Đà Nẵng: Quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

(Dân sinh) - UBNDTP. Đà Nẵng vừa có Quyết định về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn chân Phi trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, đối với cơ sở chăn nuôi, đối tượng, mức hỗ trợ được thực hiện theo Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh áp dụng từ ngày có phát sinh liên quan đến công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP.Đà Nẵng đến hết ngày 26/6/2019 được thực hiện: hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người đối với ngày làm việc; hỗ trợ 200.000 đồng/ngày/người đối với ngày nghỉ, ngày lễ. Mức hỗ trợ áp dụng từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 31/12/2019 gồm: Hỗ trợ 200.000 đồng/ngày/người đối với ngày làm việc; hỗ trợ 400.000 đồng/ngày/người đối với ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp tiêu hủy lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trước ngày 27/6/2019, việc hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ.

Về nguồn kinh phí thực hiện, các địa phương, đơn vị chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ kinh phí theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, các địa phương, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét phê duyệt và bổ sung theo quy định.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›