Đắk Nông: Phấn đấu cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh từ 3,5% trở lên

11:19 - 02/08/2020
Đắk Nông: Phấn đấu cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo
chung toàn tỉnh từ 3,5% trở lên

(Dân sinh) - Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, trong năm 2019, sau khi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được ban hành, các chính sách giảm nghèo đặc thù khuyến khích hộ nghèo cam kết thoát nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, đã có tác động tích cực đến công tác giảm nghèo, đã có 5.176 hộ thoát nghèo, trong đó có hơn 2.000 hộ nghèo tự nguyện làm đơn cam kết thoát nghèo, cho thấy các chính sách đặc thù của tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và đáp ứng nguyện vọng của người nghèo, hộ nghèo.

Năm 2019 giảm 3% hộ nghèo

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 17.128 hộ, chiếm tỷ lệ 10,52% trên tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 3% so với năm 2018), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là 24,15% (giảm 5,99% so với năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ là 31,59% (giảm 6,98% so với năm 2018).

Đạt được kết quả đó là nhờ có đầu tư, tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Trong đó đã bố trí nguồn vốn cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 gần 175 tỷ đồng, kết quả thực hiện đạt 100% so với kế hoạch. Trong đó đầu tư cho huyện nghèo theo Chương trình 30a hơn 110 tỷ đồng, Chương trình 135 gần 32 tỷ đồng. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh tập trung nguồn lực cho các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Các chính sách giảm nghèo chung về tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, hỗ trợ về y tế - giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo; các chính sách giảm nghèo đặc thù về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện nghèo, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo... đang từng bước triển khai có hiệu quả, đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo cơ hội và động lực cho nhiều hộ nghèo, người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể:

Chính sách đào tạo nghề cho người nghèo từ chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, giúp người nghèo có được tay nghề cần thiết, từ đó, một bộ phận hộ nghèo có việc làm tại chỗ, cải thiện thu nhập, góp phần giảm nghèo. Tỉnh đã đào tạo nghề cho 106 lao động nghèo, cận nghèo với các nghề như: Dệt thổ cẩm, tin học văn phòng, nấu ăn, điện dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, thú y, trồng trọt,…Năm 2019, đã có 598 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà, với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở đã tác động tích cực đến đời sống hộ đồng bào DTTS, hộ chính sách có công, hộ nghèo, nhiều hộ gia đình từ chỗ không có nhà ở hoặc nhà tạm bợ nay có nhà ở khang trang và ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tính đến cuối năm 2019, chính sách tín dụng cho hộ nghèo vay vốn đạt 2.793 tỷ đồng, với 100.280 lượt hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, trong đó có 40.330 lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn hỗ trợ sản xuất.

Đắk Nông: Phấn đấu cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo
chung toàn tỉnh từ 3,5% trở lên - Ảnh 1.

Hội nghị chuyên đề giảm nghèo tỉnh Đắk Nông

Năm 2019, Sở LĐ-TB&XH cũng đã triển khai xây dựng các dự án mô hình giảm nghèo tại 2 huyện Đắk R'Lấp và Cư Jut với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Việc triển khai nhân rộng mô hình giảm nghèo đã tận dụng và phát huy được năng lực cộng đồng, tự người dân vươn lên làm kinh tế, tạo niềm tin cho nông dân dám nghĩ, dám làm và có thể áp dụng kỹ thuật để nâng cao năng suất. Trong quá trình triển khai các mô hình thuộc dự án nhân rộng các mô hình giảm nghèo, vai trò của người dân được thay đổi, người dân đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động. Những hộ thoát nghèo từ tham gia các mô hình là những "điểm sáng" trong phong trào vươn lên thoát nghèo.

Phấn đấu cuối năm 2020 giảm 3,5% tỷ lệ hộ nghèo trở lên

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019, tỉnh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh từ 3,5% trở lên, góp phần cùng với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra: "Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%, đưa Đắk Nông, thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển".

Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin và 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo được tập trung nguồn lực, đầu tư hỗ trợ phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo một cách bền vững. Đến cuối năm 2020, thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết xong nhà ở cho hộ nghèo thuộc đối tượng người có công với cách mạng. Phấn đấu đến hết năm 2020, không còn hộ người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.


NGỌC MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›