Lao động thất nghiệp tự ý đi học nghề có được hỗ trợ không?

11:41 - 24/11/2019

Chị Nguyễn Thị Tuyết ở tỉnh Hưng Yên hỏi: Tôi được biết Luật Việc làm quy định, người lao động hưởng BHTN sẽ được hỗ trợ học nghề. Vậy nếu tôi không học nghề theo chỉ dẫn của Trung tâm Dịch vụ việc làm mà tự đi tìm nghề phù hợp để học thì có được hỗ trợ không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật về dạy nghề (sau đây được viết tắt là cơ sở dạy nghề). Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề.

Lao động thất nghiệp tự ý đi học nghề có được hỗ trợ không?  - Ảnh 1.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợhọc nghề của người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

- Theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên thì cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho tổ chức bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định.

Như vậy, người lao động có nhu cầu học nghề thì phải thực hiện theo quy trình hỗ trợ học nghề theo các quy định nêu trên.

CỤC VIỆC LÀM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›