Nghệ An giảm 74 biên chế công chức vào năm 2020

06:15 - 13/11/2019
Nghệ An giảm 74 biên chế công chức vào năm 2020

Ảnh minh họa

(Dân sinh) - Theo Quyết định 718/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ thì biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nghệ An năm 2020 là 3.359 biên chế. Như vậy, tỉnh này sẽ giảm 74 biên chế trong năm 2020.

Theo Quyết định 718/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ thì biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020 là 3.359 biên chế. Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An phương án tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 là 3.355 biên chế.

Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 là 57.852 người. Số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 261 người và trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên 229 người. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP là 2.508 người. Hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu trong các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 540 người. Số người làm việc trong các tổ chức hội là 86 người.

Năm 2019, Bộ Nội vụ giao 3.545 biên chế biên chế trong cơ quan quản lý Nhà nước cho tỉnh Nghệ An. Trong tổng số 3.545 biên chế, tỉnh này đã chuyển 112 biên chế của Chi cục Quản lý thị trường về Tổng cục Quản lý thị trường. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh Nghệ An được sử dụng là 3.433 biên chế.

Như vậy, so với biên chế năm 2020 Bộ Nội vụ giao 3.359 biên chế, thì tỉnh Nghệ An sẽ giảm 74 biên chế so với năm 2019 (3.433 biên chế)

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›