Phú Yên: Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo

14:01 - 16/09/2019

(Dân sinh) - Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được tỉnh Phú Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chủ trương biện pháp giảm nghèo tỉnh Phú Yên từ giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết các vấn đề về việc làm, giảm nghèo, xóa nhà tạm…

Theo ông Võ Văn Binh-Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, nhờ triển khai các chính sách giảm nghèo hiệu quả mà kết quả giảm nghèo qua từng giai đoạn của tỉnh giảm đang kể. Đầu năm 2012, số hộ nghèo toàn tỉnh là 40.524 hộ, chiếm tỷ lệ 16,96%, đến cuối năm 2015, hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,72%, đạt 118% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2016-2018, hộ nghèo đầu năm 2016 chiếm tỷ lệ 12,62%, đến đầu năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 15.150 hộ, chiếm tỷ lệ 5,85%, uớc cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều.

Kết quả trên là có sự quyết tâm trong sự chỉ đạo điều hành và linh hoạt trong vận dụng chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình tại địa phương. Ngoài các chính sách giảm nghèo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết thực hiện chính sách giảm nghèo từ nguồn ngân sách địa phương như: Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nnhân dân tỉnh về triển khai mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Phú Yên: Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo - Ảnh 2.

: Người dân phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội Phú Yên để sản xuất, cải thiện đời sống - Ảnh: LÊ HẢO

Từ các chính sách đó, các địa phương, ngành liên quan đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng khó khăn, hỗ trợ cho vay vốn, kỹ thuật cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở cho hộ nghèo đều được quan tâm triển khai thực hiện hàng năm và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Qua 8 năm (2012-2019) triển khai cho vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, đã có hơn 53.550 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi (với doanh số cho vay 1.356.440 triệu đồng). Đi đôi với cho vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, ừ năm 2012 đến nay toàn tỉnh đã tổ chức 112 lớp tập huấn về công tác khuyến nông và hướng dẫn cách làm ăn, với hơn 17.300 lượt hộ nghèo tham gia; hỗ trợ về kỹ thuật, cây, con giống… cho hơn 9.290 hộ nghèo phát triển sản xuất, triển khai thực hiện trên 355 mô hình phát triển sản xuất và nhân rộng giảm nghèo, với hơn 6000 hộ nghèo, cận nghèo tham gia, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo.

Thực hiện hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo hơn 5.853 căn nhà (hơn 150 tỷ đồng); đầu tư hơn 125 công trình hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển (hơn 129 tỷ đồng).. Tổ chức đào tạo nghề cho hơn 6.000 người thuộc hộ nghèo .

Đối với mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo" do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp đỡ 62 xã (19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn, 27 xã nghèo còn khó khăn, từ năm 2017 còn 11 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 16 xã đặc biệt khó khăn miền núi) và trên 3 nghìn hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh chọn, giúp đỡ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương và hộ nghèo. Tỉnh cũng quan tâm bố trí, đầu tư nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững ở từng giai đoạn 2012-2015 và 2016-2019, với kinh phí gần 638 tỷ đồng. Theo đánh giá của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở từng giai đoạn được thiết kế phù hợp, có tính thống nhất, đồng bộ giữa mục tiêu và những hoạt động cụ thể của chương trình. Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, gắn với tiêu chí nông thôn mới. Thông qua đó tạo điều kiện để tăng thu nhập cho hộ nghèo. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, cận nghèo bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến nay tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015. Riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi tăng gấp 1,5 lần.

NGỌC MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›