Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử ở 4 huyện và 1 thị xã của Thanh Hóa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử ở 4 huyện và 1 thị xã của Thanh Hóa

(Dân sinh) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Công bố danh sách chính thức 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 5 đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa để bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Gửi bài viết