Trung ương thống nhất lùi thời gian thực hiện chế độ tiền lương mới tới 1/7/2022 Trung ương thống nhất lùi thời gian thực hiện chế độ tiền lương mới tới 1/7/2022

(Dân sinh) - Trung ương tán thành với kiến nghị của Bán Cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 thay vì từ 1/1/2021.

Gửi bài viết