Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kiên định thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kiên định thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm

(Dân sinh) - “Trong 6 tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ, ngành LĐ-TBXH rất nặng nề, tuy nhiên, toàn ngành sẽ tiếp tục kiên định thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm, không thay đổi các chỉ tiêu”. Đây là nội dung được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Gửi bài viết