THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 02:39

3 tình huống ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ

Để chủ động ứng phó, chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch.
Empty
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh