(Dân sinh) - Bộ Y tế vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn về quy định đảm bảo an toàn đối với các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Nhóm đối tượng áp dụng gồm: nhân viên y tế, sinh viên khối ngành sức khỏe và các lực lượng khác: Cán bộ y tế nghỉ hưu, giáo viên, thanh niên, tăng ni phật tử/tu sĩ, lái xe,...

Trong công văn, Bộ Y tế nêu rõ 6 yêu cầu chung mà người tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch cần có để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể:

6 yêu cầu với lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

6 yêu cầu với lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

6 yêu cầu với lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

6 yêu cầu với lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN