7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021

12:05 - 30/12/2020

(Dân sinh) - Nhiều quy định về tiền lương sẽ được áp dụng theo chiều hướng mở hơn từ ngày 1/1/2021.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 1.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 2.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 3.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 4.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 5.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 6.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 7.

7 chính sách tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2021 - Ảnh 8.


Đồ họa TRẦN HUYỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›