THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 06:12

An Giang sẽ đào tạo nghề cho hơn 20.000 người

(Dân sinh) - Trong năm 2022, tỉnh An Giang sẽ tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 20.000 người (số lao động nữ được học nghề nghiệp chiếm ít nhất 41,5%), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 20/5/2022 về thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, năm 2022, An Giang tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 20.000 người (số lao động nữ được học nghề nghiệp chiếm ít nhất 41,5%), số lượng tốt nghiệp là 15.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%.

Đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

Phấn đấu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đạt 4 tỷ đồng.

An Giang khai giảng hai lớp dạy nghề ngắn hạn Hàn hồ quang và Thực hành tiện cơ bản cho lao động bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

An Giang khai giảng hai lớp dạy nghề ngắn hạn Hàn hồ quang và Thực hành tiện cơ bản cho lao động bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 1 - 1,2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3 - 4%/năm.

Giảm 20% số vụ trẻ em bị xâm hại, bạo lực so với năm 2021; 100% trường hợp trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được lập hồ sơ quản lý và hỗ trợ phù hợp, kịp thời; vận động đóng góp Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh 4 tỷ đồng/năm.

Phấn đấu tỷ lệ người nghiện ma túy được tham gia các chương trình điều trị cai nghiện đạt 50% so với số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 100% số người bán dâm phát hiện được cập nhật hồ sơ theo dõi, quản lý tại địa phương được hỗ trợ các hình thức như: tư vấn, vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống tại cộng đồng.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 92% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh là 94%...

Lực lượng y tế chăm sóc sức khoẻ cho NCC với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lực lượng y tế chăm sóc sức khoẻ cho NCC với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để đạt mục tiêu đề ra, An Giang quản lý và thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công bằng chế độ ưu đãi đối với người có công theo quy định; tăng cường các giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương, an toàn lao động và bảo hiểm xã hội.

Đồng thời tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, An Giang triển khai, thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội; trong đó quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng chất đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh