THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 01:16

Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, lao động

Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội cho công nhân, người sử dụng lao động; qua đó giúp công nhân, người sử dụng lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, hạn chế các tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều 30/3, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho công nhân, lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh ký Quy chế phối hợp.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh ký Quy chế phối hợp.

Đây là lần đầu tiên Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung, pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội nói riêng cho công nhân, người sử dụng lao động trong các KCN tỉnh. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhóm đối tượng này, hạn chế các tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, giai đoạn 2022-2025, các đơn vị tiếp tục quan tâm tuyên truyền các bộ luật như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... cho người lao động và người sử dụng lao động. Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong hệ thống công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của công nhân, lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền. Chú trọng đối thoại với DN, công đoàn cơ sở và công nhân, lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, tư vấn, giải đáp vướng mắc, trợ giúp pháp lý cho người lao động, người sử dụng lao động.

Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh ký Quy chế phối hợp. Nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền các quy định của pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các DN; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan giữa hai đơn vị…

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh