THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 03:23

Bến Tre xác định chuẩn hộ nghèo, cận nghèo năm 2022

Đối với chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Từ ngày 10/10 đến 25/12/2022, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tiến hành. Kết quả của công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng, được xem là tiền đề xây dựng các giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội cho năm 2023.

Năm nay, chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình được xác định như sau: Đối với chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Mức chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Mức chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Mức chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Mức chuẩn hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 - 2,25 triệu đồng. Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 - 3 triệu đồng.

Bên cạnh tiêu chí xác định dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người, các điều tra viên còn xác định dựa trên mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ dân.

Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia làm 6 bước.

Theo ông Phạm Thanh Hùng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong quá trình điều tra, rà soát phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, trung thực. Kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực tế điều kiện của địa phương. Tuyệt đối không được chạy theo thành tích để kéo giảm hộ nghèo. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cuối năm 2021, toàn tỉnh còn 11.753 hộ nghèo, tỷ lệ 2,93% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 (KH là 3%) và 17.011 hộ nghèo, tỷ lệ 4,24% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.

PL

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh