Bổ sung danh sách bệnh viện 199-BCA đủ điều kiện khám sức khỏe xuất khẩu lao động

06:30 - 03/01/2020
Bổ sung danh sách bệnh viện 199-BCA đủ điều kiện khám sức khỏe xuất khẩu lao động

Trên cơ sở pháp lý đầy đủ kèm theo, vừa qua Bệnh viện 199-BCA đã báo cáo lên Cục Quản lý Lao động ngoài nước và đề nghị Cục tạo điều kiện phối hợp, đăng tải trên wesite chính thức của Cục để các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm và có phương án tổ chức cho người lao động khám sức khỏe nơi đủ điều kiện trước khi đi lao động ở nước ngoài.

Được biết, ngày 7/8/2018 Cục Y tế (Bộ Công an) có Quyết định 159/QĐ-H50-P3 về việc công nhận cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 cua Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; Thông tư Liên tịch số 24/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải 21/8/2015 và Nghị định 109/2016 của Chính phủ ngày 1/7/2016...

Bổ sung danh sách bệnh viện 199-BCA đủ điều kiện khám sức khỏe xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

ảnh 1, 2: Công Văn Cục Y tế gửi đến Cục QLLĐNN Bộ LĐ-TB&XH để phối hợp công bố đến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người lao động đi XKLĐ.

Theo đó, Ngày 27/12/2019 Cục Y tế -BCA đã ban hành văn bản số 2546/H06-P3 về việc Thông báo cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe gửi Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), và tiếp sau cùng ngày Bệnh viện 199 đã có văn bản số 1303/BV199(KHTH) gửi Cục Quản lý Lao động ngoài nước về việc bổ sung danh sách Bệnh viện 199 đủ điều kiện khám sức khỏe Xuất khẩu lao động theo Thông thư số 14/2013/TT-BYT.

Bổ sung danh sách bệnh viện 199-BCA đủ điều kiện khám sức khỏe xuất khẩu lao động - Ảnh 2.

Quyết định về việc công nhận Bệnh viện 199 đủ điều kiện khám, chữa bệnh của Cục Y tế-BCA

Trên cơ sở pháp lý đầy đủ kèm theo, Bệnh viện 199 đã báo cáo lên Cục Quản lý Lao động ngoài nước và đề nghị Cục tạo điều kiện phối hợp, đăng tải trên wesite chính thức của Cục để các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm và tổ chức cho người lao động khám sức khỏe nơi đủ điều kiện trước khi đi lao động ở nước ngoài.

PHẠM TUẤN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›