THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 03:12

Bộ Tài chính triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 1482/KHTC-QT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính về triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022.
Chủ đề Tháng hành động năm 2022 là: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Chủ đề Tháng hành động năm 2022 là: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Tháng hành động) là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an ninh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Chủ đề Tháng hành động năm 2022 là: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Bộ Tài chính yêu cầu các trường, học viện, viện, 5 tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của cơ quan đơn vị với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong cán bộ, công chức viên chức và người lao động; tuyên truyền giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng.

Các báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và cổng thông tin điện tử của các đơn vị tăng cường đăng tải các tin bài viết tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022 tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại để phổ biến cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng chung tay phòng ngừa, ứng phó với bạo lực nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh