THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 07:43

Bộ Y tế bãi bỏ 9 văn bản liên quan đến sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Bộ Y tế có Công văn 2139/BYT-TB-CT ngày 27/4, về việc bãi bỏ các văn bản liên quan đến sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại công văn này, Bộ Y tế cho biết trước ngày 1/1/2022, trang thiết bị y tế không phải mặt hàng quản lý giá.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế tham khảo trong quá trình sử dụng, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và công trình y tế) đã tổng hợp và ban hành 9 văn bản thông báo danh sách sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành, hoặc giấy phép nhập khẩu.

Ngày 8/11/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP (Nghị định 98/2021) về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó quy định việc quản lý giá trang thiết bị y tế bằng hình thức kê khai giá.

Để triển khai thực hiện Nghị định 98/2021, Bộ Y tế đã xây dựng Cổng thông tin dịch vụ công kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế.

Từ đó, Bộ Y tế bãi bỏ 9 văn bản thông báo danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu gồm các văn bản: số 3740/BYT-TB-CT ngày 6/5/2021; số 4384/BYT-TB-CT ngày 28/5/2021; số 5288/BYT-TB-CT ngày 2/7/2021; số 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021; số 5787/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021; số 6080/BYT-TB-CT ngày 28/7/2021; số 6929/BYT-TB-CT ngày 23/8/2021; số 7829/BYT-TB-CT ngày 20/9/2021; và số 7878/BYT-TB-CT ngày 21/9/2021, do các văn bản này không còn phù hợp.

Cũng tại Công văn 2139, lãnh đạo Vụ Trang thiết bị và công trình y tế đề nghị các đơn vị lưu ý việc áp dụng thông tin kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định 98/2021 để thực hiện mua sắm, đấu thầu theo đúng quy định.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nếu có vướng vắc trong triển khai, liên hệ Vụ Trang thiết bị và công trình y tế để phối hợp hỗ trợ giải quyết.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh