Bệnh đậu mùa khỉ và bệnh thủy đậu có thể có chung một số triệu chứng về bệnh truyền nhiễm nhưng có sự khác biệt rõ ràng về tổn thương, sự lây truyền.

button 1400x2000

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

05/10/2022