Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021

18:02 - 18/10/2020

(Dân sinh) - Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 3574/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi năm học 2020 - 2021.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 – 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong đó, thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Đồng thời, thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do HĐND cấp tỉnh quy định. Đối với các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện, các sản phẩm, công trình hình thành từ các khoản tài trợ, cần được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn, thực hiện thanh, kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›