THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 12:55

Chuẩn hóa dữ liệu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Đoàn công tác Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) vừa thành lập nội dung kiểm tra và tổ chức tập huấn công tác thẩm định, chuẩn hóa dữ liệu, kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tập huấn sử dụng phần mềm chuẩn hóa dữ liệu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Tập huấn sử dụng phần mềm chuẩn hóa dữ liệu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Được biết, những năm qua, công tác chuẩn hóa dữ liệu, kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban chỉ đạo 515 quốc gia và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả nổi bật. Các địa phương và đơn vị đã có nhiều cách làm như đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Các đơn vị tiến hành phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ đến từng người dân và hộ gia đình; tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp chặt chẽ. Đến nay đã có sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, đồng thời báo cáo cấp trên kiểm tra, thẩm định đúng quy định và thời gian.

Sau khi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia đã tiến hành tổ chức tập huấn công tác thẩm định, chuẩn hóa dữ liệu, kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thông qua tập huấn giúp Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 thuộc 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 thống nhất phương pháp, cách làm và quy trình chuẩn hóa dữ liệu, kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ, qua đó phục vụ tốt nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh