THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 12:05

Công chức Sở, ban, ngành TP.HCM tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Các thành viên Tổ công tác của công chức Sở, ban, ngành TP.HCM sẽ tham gia, hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn cấp xã.

Để người dân, tổ chức tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM kịp thời nắm bắt thông tin về mục tiêu, mục đích hoạt động các Đoàn công tác của công chức Sở, ban, ngành TP tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản về việc phối hợp thông tin, truyền thông về hoạt động các Đoàn công tác này.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn cơ sở, Tổ Điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 TP đã có quyết định cử các công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành tham gia Đoàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các phường, xã, thị trấn.

Vào lúc 17 giờ hàng ngày, Trưởng đoàn có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp thông tin do các Tổ trưởng báo cáo để trước 18 giờ cùng ngày báo cáo về Tổ Điều phối nguồn nhân lực; đồng thời thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ thành viên Đoàn công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công chức Sở, ban, ngành TP.HCM tham gia phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đoàn công tác hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trưởng đoàn cũng trực tiếp phản ảnh, đề xuất giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những mặt còn hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách và báo cáo người trực tiếp theo dõi, hỗ trợ địa phương để biết.

Các thành viên Tổ công tác sẽ tham gia, hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn cấp xã; nắm chắc số hộ gia đình, số người cần chăm lo và duy trì việc chăm lo cho thật tốt, không để sót hay trùng lặp trong việc chăm lo cho các đối tượng khó khăn.

Bên cạnh đó, nắm bắt tình hình thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn phụ trách, 17 giờ hàng ngày thông qua Tổ trưởng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong ngày; và thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã phân công và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Công chức Sở, ban, ngành TP.HCM tham gia phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cùng tham gia trao "túi an sinh" đến từng người dân khó khăn.

Cùng với việc cử các công chức, viên chức tham gia Đoàn công tác, Tổ Điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 TP cũng đã có quyết định cử Đoàn lãnh đạo cấp phòng của Sở, ban, ngành về các phường, xã, thị trấn.

Đoàn lãnh đạo cấp phòng sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã, thị trấn và UBND phường, xã, thị trấn tại địa bàn được phân công; Tham gia hỗ trợ địa phương xây dựng phương án, đóng góp ý kiến để UBND phường, xã, thị trấn tham khảo, cân nhắc và quyết định về các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài phòng chống dịch".

Ngoài ra, phối hợp với các Đoàn công tác khác để nắm bắt tình hình thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách; kịp thời báo cáo tình hình cho Tổ Điều phối.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh