Theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/7/2022. Công dân nam từ đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định. Nếu vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tới 10 triệu đồng (gấp gần 17 lần so với hiện hành)

TRANG
Empty
Empty

Tác giả: Đồ hoạ TRẦN HUYỀN

13/06/2022