THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2022 12:31

Công hội Đỏ Việt Nam, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của thực dân Pháp (1897 -1914) và nhanh chóng trưởng thành trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ II (1919 -1929). Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1030) giai cấp công nhân Việt Nam đã có tổ chức đầu tiên của mình, đó là tổ chức Công hội Đỏ được thành lập vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay.
Thợ mỏ Quảng Ninh - cái nôi của phong trào công nhân công đoàn Việt Nam (Ảnh Internet)

Thợ mỏ Quảng Ninh - cái nôi của phong trào công nhân công đoàn Việt Nam (Ảnh Internet)

Sự hình thành và phát triển của Công hội Đỏ gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm đầu của thế kỷ XX. Người đã tham gia Công đoàn hải ngoại Anh khi hoạt động tại London trong những năm 1914-1917;

 

gia nhập Công đoàn Kim khí quận 17 Paris (Pháp) vào năm 1919.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đặt cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN).

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người chỉ dẫn: “Công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các đại biểu tham dự Đại hội “Ba sẵn sàng” toàn miền Bắc (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các đại biểu tham dự Đại hội “Ba sẵn sàng” toàn miền Bắc (Ảnh tư liệu)

Từ sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam và nhu cầu của cuộc đấu tranh, nhiều nơi đã thành lập những hội nghề, nghiệp đoàn, công hội. Tiêu biểu nhất là Công hội Ba Son (Sài Gòn - Gia Định) được thành lập năm 1920 do đồng chí Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đứng đầu.

Tuy phạm vi hoạt động chỉ ở cơ sở, thời gian hoạt động không lâu nhưng Công hội Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong phong trào công nhân Nam Bộ, để lại một dấu ấn trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Những năm 1925 - 1928, dưới sự lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, phong trào “Vô sản hóa” đã thâm nhập sâu rộng vào trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm lò để tuyên truyền, vận động công nhân tích cực tham gia phong trào đấu tranh.

Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên (3/1929), đặc biệt sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929). Ngày 28/7/1929, Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất khai mạc do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chủ trì. Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, thông qua Điều lệ và hệ thống tổ chức của Công hội, ra báo “Lao Động” và tạp chí “Công hội Đỏ”, bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng. Đại hội thông qua Chính cương, Điều lệ, đồng thời quyết định ra Báo Lao Động (tiền thân của Báo Lao động ngày nay) và Tạp chí Công hội Đỏ (tiền thân của Tạp chí Lao động & Công đoàn ngày nay) làm cơ quan ngôn luận và nghiên cứu lý luận của Công hội Đỏ.

Lao động học nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam

Lao động học nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam

Việc thành lập Công hội Đỏ Bắc kỳ có ý nghĩa hết sức to lớn đối với phong trào công nhân nước ta, vừa là thắng lợi của đường lối công vận của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam. Là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Kể từ đây, GCCN Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra dẫn dắt phong trào cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động, đồng thời góp phần vào sự lớn mạnh của phong trào công nhân thế giới.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công hội đỏ, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội, chăm lo đời sống người lao động. Đến nay, đã có hàng triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới ra đời từ những bàn tay, khối óc của các tầng lớp lao động, đem lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội lớn của giai cấp công nhân và người lao động

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội lớn của giai cấp công nhân và người lao động

Cùng với quá trình xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo tốt đời sống của CNVC - LĐ chính là góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, mà then chốt là xây dựng “Bộ tham mưu” có năng lực toàn diện, sức chiến đấu cao, hoàn thành sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Th. S. Đường Thế Anh- Trường Đại học Hà Tĩnh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh