THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:49

Công ty không có việc làm thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

(Dân sinh) - Tôi đang làm trong một công ty cổ phần, chúng tôi hiện nay việc làm không có, tôi muốn xin chuyển sang một công ty khác, trong thời gian chờ đợi thì tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Empty

 Anh Bùi Mạnh Tiến ở Lạng Sơn có câu hỏi như sau: Tôi đang làm trong một doanh nghiệp cổ phần, chúng tôi hiện nay việc làm không có, tôi muốn xin chuyển sang một công ty khác, trong thời gian chờ đợi thì tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm thì người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Như vậy, anh Bùi Mạnh Tiến sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.

Cục Việc làm

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh