THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2022 11:29

Đà Nẵng ban hành quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố.
Người lao động tham gia Ngày hội việc làm Đà Nẵng.

Người lao động tham gia Ngày hội việc làm Đà Nẵng.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các sở ngành, đơn vị công khai, hướng dẫn các quy định pháp luật và trình tự giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh; đăng ký tạm trú, lý lịch tư pháp, chấp nhận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp và gia hạn giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.

Đồng thời, phối hợp lấy ý kiến về lĩnh vực quản lý của ngành có liên quan đối với báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp; các hồ sơ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và những hồ sơ quy định khác có liên quan. 

Trường hợp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu có dấu hiệu phức tạp, nguy hiểm hoặc đối tượng người lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động có yếu tố, dấu hiệu phức tạp, nguy hiểm thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Công an thành phố và các sở ngành báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Các sở, ngành theo dõi, thống kê và cung cấp thông tin về tình hình quản lý người lao động nước ngoài đang cư trú và làm việc tại doanh nghiệp; phối hợp thực hiện kiểm tra, hậu kiểm các doanh nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động. Đăng tải công khai các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến quản lý người lao động nước ngoài trên cổng dịch vụ công thành phố. 

Trong quá trình quản lý, nếu phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp mà không có giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì lập biên bản hoàn tất hồ sơ, đề nghị Công an xử lý và trục xuất người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp.

Công an thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát và tổ chức hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam đối với doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng người lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật…

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh